Eclipse Powered

לצאת מהמסגרת ובחזרה ולהמציא תוכנה לניהול מלאי

לצאת מהמסגרת ובחזרה

יש לי חבר שקוראים לו עמית והבחור הזה פשוט החליט שלימודים פה בארץ לא מתאים לו ויש בזה צדק הוא בחר בלימוד מקצוע יחסית קשה בתניאיו בארץ לא כמו לימודי ניהול תוכנה ותמציא תוכנה לניהול מלאי הוא רוצה ללמוד וטרינריה ולא מתאים לא פה בארץ – בגלל שהתנאים פה מאוד גבוהים וקשים. אני יכול להבין אותו בתור אחד שהלך ללמוד בשביל תעודת גמר במכון ללימודים אקדמאיים ביפו. לימודים בחו"ל הם לא דבר של מה בכך, להעתיק את עצמך לארץ אחרת, שפה אחרת, אנשים מכל מיני מקומות בעולם, כל היציקה הזאת אל תוך מקשה אחת שהיא מסגרת לימודים שהיא מאוד תובענית, ולא פשוטה כלל ועוד בחו"ל. אתם יכולים לדמיין לעצמכם ? בין אם אתם סטודנטים או לא. תחשבו שמה שאתם עוברים עכשיו- בין אם יש לכם שכר דירה עכשיו על הראש או שיש לכם את ההורים על הראש, שלא לדבר על מבחני אמצע סמסטר, ועבודות שצריך להגיש ועבודה שצריך לממש, את כל הקלחת הזאת לעבור עוד בחו"ל. למרות שאני לא מאמין שבנאדם שעובר עכשיו ללמוד בחו"ל באמת גם יעבוד שם, אדרבא אם כן, אני מוריד את הכובע בפניו.

מי מאיתנו לא נתקל בדילמה הזאת שנקראת תואר ראשון או השכלה אקדמאית, אם תרצו. למי מאיתנו לא עברה המחשבה המצפונית של ללכת וללמוד מקצוע, השכלה שיסללו לנו את הדרך, דרך המלך, לדעת ההורים שלנו, אל העתיד שצופן בחובו – קריירה, אישה, משפחה, ילדים. מי מאיתנו לא רוצה או לא חשב על להתמסד בחיים הנזילים הללו, מנגד, מי לא חשב על ללכת נגד הזרם הזה של התמסדות ולימודים בפרט. מי מאיתנו לא רוצה להיות חופשי ומאושר מכבלי המוסד בטח ובטח ממוסד ההשכלה, דיי עם זה כבר, לא עברנו את הלימודים האלה כבר בגיל הטיפש עשרה. ועוד לעבור את זה עכשיו, אחרי שהמוח כבר התנוון במרוצת השנים.

אז אני אומר שכן, למה לא, למה לא עכשיו. ועוד בחו"ל. רחוק מההורים, מהמשפחה, מהמדינה הטובענית, להשתחרר קצת מחבלי הלידה, ולצאת גם לנופשון וגם ללמוד, ולבוא בחופשים, פעמיים בשנה, מה רע?. אני חושב שאם כבר לימודים אז השילוב הכי טוב, האידיאלי לדעתי הוא בחו"ל.

היכנסו לאתר rasner.co.il לפרטים